นักแต่งนิยายไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

Thai fiction new

Thai fiction pic

ในประเทศไทยของเรา มีนักเขียนมีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย และแต่ล่ะท่านก็ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า ซึ่งก้าวผ่านการเวลามาเป็นเวลานานนับศตวรรษ สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ นักแต่งนิยายไทย ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดกันว่ามีใครบ้าง

เสนีย์ เสาวพงศ์

ท่านมีชื่อจริงว่า ‘ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์’ ท่านประกอบอาชีพเป็นทั้งนักการทูต , นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2533 สำหรับผลงานโดดเด่นมากที่สุด ก็คือ ‘ปีศาจ’ พ.ศ. 2496 หากแต่ผลงานเรื่องนี้ กลับได้รับความนิยมแบบข้ามยุค อีกทั้งยังมีอิทธิพลเป็นอย่างสูง ซึ่งมีผลต่อกระบวนความคิดของหนุ่ม – สาวหัวก้าวหน้า หลังจากการเกิดเหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2516

รงค์ วงษ์สวรรค์

ท่านคือ ศิลปินแห่งชาติอีกคนหนึ่ง ซึ่งได้รับรางวัลทางสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2538 ท่านเป็นนักเขียนที่ได้ผลิตผลงานออกมาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คอลัมน์ในนิตยสาร , หนังสือพิมพ์ , เรื่องสั้น , นวนิยาย ต่างๆ สำหรับผลงานสร้างชื่อของท่าน ได้แก่ ‘ใต้ถุนป่าคอนกรีท’ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเขียนจิกกัดคนไทยในอเมริกา ในสมัยที่ยุคบุปผาชนกำลังรุ่งเรือง

ศรีฟ้า ลดาวัลย์

นักอ่านรู้จักท่านดีในฐานะ ‘หม่อมหลวงศรีฟ้า’ ท่านเป็นนักเขียนนวนิยาย , เรื่องสั้น รวมทั้งสารคดีที่มีความเกี่ยวกับชีวิตของเจ้านายในวัง โดยท่านมีนามปากกามากมาย หากแต่คุ้นเคยกันดี ได้แก่ สีฟ้า , จุลลดา , ภักดีภูมินทร์ เป็นต้น งานเขียนของท่านมีมากกว่าร้อยเรื่อง เอกลักษณ์นวนิยายของท่านเป็นการแสดง ให้เห็นถึงปัญหา รวมทั้งปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ท่านไม่ตัดสินหรือชี้นำทางความคิดหากแต่ให้นักอ่านได้ตีความกันเอาเอง สำหรับผลงานที่มีความโดดเด่น เช่น ขมิ้นกับปูน เป็นต้น สำหรับเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

อังคาร กัลยาณพงศ์

ท่านได้รับฉายาว่าเป็น ‘กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์’ โดยท่านเป็นผู้ฟื้นคืนขนบวรรณศิลป์โบราณ ให้มีการเจริญเติบโต พร้อมสอดคล้องไปกับวรรณศิลป์ร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บทกวี ซึ่งคอยย้ำเตือนมนุษย์ให้เดินไปสู่เส้นทางแห่งปัญญา ด้วยการพินิจพิจารณาจากธรรมชาติ สำหรับภาษาของท่าน มีความแปลกและแตกต่างไปจากผู้อื่นเป็นอย่างสูง นั่นคือ เต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง โดดเด่นแบบเฉพาะตัว ซึ่งบางผลงานใช้ฉันทลักษณ์ไม่ตายตัว

สำหรับศิลปินทางด้านงานเขียน ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนั้น มีอยู่มากมายหลากหลายท่าน สำหรับท่านที่เราได้ยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ประเทศไทยของเรายังมีศิลปินทรงคุณค่าอีกมากมายหลายท่าน ที่คุณควรทำความรู้จัก